Coherence consultant / enterprise architect

De juiste mensen

RU4D heeft een netwerk van professionals met de juiste competenties om u zicht en grip op samenhang te geven. Wij kunnen daarom zowel grotere als kleine opdrachten aan, zonder in te boeten op doorlooptijd of kwaliteit. Wij zijn steeds op zoek naar mensen met de juiste competenties en drijfveren om onze diensten te realiseren. Kent u zulke mensen, of bent u zelf geïnteresseerd om deze diensten in teamverband te leveren, laat het ons weten.

Richard Uijen

Richard is oprichter van RU4D en verantwoordelijk voor communicatie en dienstverlening. Zijn sterke kanten zijn het herkennen van samenhangen en het genereren van oplossingsrichtingen. Geduldig luisterend en begrijpend, Gedreven om samen, tijdig de juiste resulaten te behalen.