Bewaken van samenhang

Bij een grote verandering staan tijd, budget en functionaliteit in de belangstelling, maar is het bewaken van samenhang vaak onderbelicht. RU4D biedt de mogelijkheid om de samenhang bij een transformatie te bewaken vanuit de voor uw organisatie van belang zijnde perspectieven. Hieronder een voorbeeld waarin we het leveren van de toegevoegde waarde hebben bewaakt.

Bewaking van de toegevoegde waarde

Een transformatie wordt met bepaalde doelen in gang gezet. De dynamiek en regelgeving rond aanbesteding en dergelijke, maakt echter dat het perspectief verschuift naar producten of diensten die moeten worden geleverd. Onze dienst brengt de samenhang in kaart die er vóór de transformatie is of was, de kenmerken van de samenhang die worden beoogd met de transformatie. En gedurende de transformatie bewaakt deze dienst die kenmerken en signaleert en adviseert wanneer de beoogde nieuwe samenhang in gevaar dreigt te komen. (Een (vereenvoudigd) voorbeeld van zo'n kenmerk: het is voor bedrijf X van belang dat een proces voortaan flexibel doorlopen kan worden.) Wanneer RU4D zo'n opdracht op zich neemt, opereert ze hierbij graag vanuit een onpartijdige positie, ten dienste van directie en strategisch management.

Kwaliteit voorop

Voor al onze diensten geldt dat we kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. We onderbouwen onze analyses en adviezen op een begrijpelijke manier en op basis van de specifieke omstandigheden die voor u van belang zijn. Wanneer we oplossingsrichtingen formuleren, geven we aan waar deze van afhankelijk zijn en op basis van welke constateringen en aannames deze gemaakt zijn. Zoveel mogelijk toetsen we onze bevindingen en aannames bij relevante stakeholders. Wanneer draagvlak van belang is, nemen we stakeholders mee in de analyse en in de formulering van oplossingsrichtingen. Zo bereiken we samen een resultaat dat telt.