Onderzoek samenhang vs. bedrijfsprestaties

Waarom is samenhang van belang? Presteren bedrijven die bewust aan samenhang werken aantoonbaar beter dan bedrijven die dit niet, of niet gestructureerd doen?

Bedrijven die aan samenhang werken, presteren beter dan andere bedrijven

Deze stelling is uitgangspunt in het proefschrift van Roel Wagter 'Enterprise Coherence Governance'. In onze praktijk gaan we hier eigenlijk ook vanzelfsprekend van uit. Voetbalteams presteren beter met een afgesproken systeem en wanneer onderlinge afspraken nagekomen worden. In de natuur zien we ook talloze voorbeelden waarin planten of dieren die georganiseerd zijn sterker zijn dan andere organismen. Dan zal dat voor bedrijven natuurlijk ook zijn. Samenhang bij bedrijven en organisaties wordt vanuit diverse invalshoeken aanbevolen. Inhoudelijke samenhang tussen manier van opereren, het producten en dienstenpakket en een systeem van samenhangende unieke bedrijfscompetenties bijvoorbeeld. Deze aanpak hebben we bij TenneT vertaald in een manier om deze samenhang bestuurbaar te maken met gangbare architectuurmethoden, zoals TOGAF en ArchiMate. De samenhang die het onderwerp is van de General Enterprise Architecting methode van Wagter c.s. is die binnen - en tussen - het niveau van strategie en zingeving enerzijds en het niveau van vormgeving/structurering van de onderneming anderzijds.

Onderzoek naar werken aan samenhang

In de komende jaren zullen we bij een aantal bedrijven inventariseren hoe er aan samenhang gewerkt wordt. Bedrijven die aan het onderzoek deelnemen krijgen daarmee een unieke (op betrouwbare - en dus herhaalbare - wijze bepaalde) kijk op de manier waarop de samenhang in hun bedrijf wordt vormgegeven. De resultaten van het onderzoek zullen een antwoord geven op de vraag hoe groot het belang is van werken aan samenhang en een indruk geven van het potentieel dat hiermee gerealiseerd kan worden.