Samenhang in staalproductie

Een tweetal voorbeelden van samenhang in productieomgeving.

Standaardisatie van productieprocessen

Producenten van product X en van product Y zullen gauw denken dat hun productieprocessen uniek zijn. Industriestandaarden ISA-95 en ISA-88 (en voor security ISA-99) bieden een model dat voor alle productieprocessen en daaraan ondersteunende processen generiek is. Bij ons ontstond het beeld van fabrieken, sites en ondernemingen die - mits compliant gemodelleerd - als legoblokjes los- en vastgeklikt kunnen worden. Zowel op procesniveau, als op informatieniveau, als op technologieniveau. Zodat ondernemingen schaalbaar kunnen samenwerken. De eerste uitdaging was het modelleren van een werkeenheid met vijf productiefaciliteiten en een logistieke afdeling en hun materiaalstromen en kwaliteitsprocessen. Dit leidde tot de mogelijkheid om de aansturing van de hele werkeenheid in plaats van met aparte systemen, met een geïntegreerd systeem aan te sturen. Dit leidde tot een substantiële besparing.

Het product centraal over meerdere werkeenheden heen

In een grootschalige omgeving als een site, met meerdere fabrieken, worden fabrieken vaak als losse bedrijven bestuurd. Verschillende planningsmethoden en proceskenmerken maken planning over de keten heel moeilijk. ISA-95 stelde ons in staat de diverse processen op elkaar te projecteren. Daardoor ontstonden er mogelijkheden om het product door de hele keten te volgen en de eigenschappen ervan te bewaken. Onze analyse maakte inzichtelijk wat hiervoor nodig was, zodat de benodigde veranderingen gepland en in gang konden worden gezet.