Richard Uijen

Richard is oprichter van RU4D en verantwoordelijk voor communicatie en dienstverlening. Zijn passie voor samenhang en het vanuit meerdere invalshoeken bekijken van vraagstukken is een rode draad in Richards loopbaan. Doordat hij zich bewust is van het belang van overzicht over het geheel en de verschillende perspectieven daarin, komt hij wellicht wat bedachtzaam en academisch over. Bewust van het belang om tijdig acties in gang te zetten, houdt hij ervan om in korte cycli van grof naar fijn naar een resultaat te werken. In deze creatievere fasen van een traject waarin coherente oplossingsrichtingen voor vraagstukken worden gegenereerd, werkt zijn enthousiasme juist aanstekelijk.

Richards sterke kanten zijn het overzien van het geheel en de samenhangen daarin en het genereren van oplossingsrichtingen. Geduldig om te luisteren en goed te begrijpen, gedreven om samen tijdig resulaten op te leveren van de juiste kwaliteit. 100% als het nodig is, goed genoeg als dat goed genoeg is.

Social Links