Sturen op samenhang

Wij denken dat samenhang leidt tot betere prestaties en een beter gebruik van resources en talent. En samenhang begint in de strategische driehoek. Doelgericht sturen op samenhang in de onderneming geeft alle lokale initiatieven op het gebied van architectuur een doel en een business case op ondernemingsniveau. RU4D wil u heel graag ondersteunen bij het sturen op samenhang.

Samenhang in kaart

Inzicht in de huidige samenhang in uw organisatie en in de manier waarop aan samenhang wordt gewerkt, is de basis om op samenhang te kunnen sturen.

Strategische focus en samenhang

Uw visie, kernwaarden, missie, doelstellingen en strategie op een hoger plan brengen? RU4D kan u helpen om deze strategische driehoek samenhangend in te richten. Dat heeft als voordeel dat u coherent en consistent stuurt vanuit de zingevingsporiën van de organisatie. Een voorwaarde voor een excellente onderneming, een startpunt van waaruit u uw onderneming een volgende stap kunt laten zetten.

Sturen op samenhang

Het type samenhang krijgen, waarmee grote bedrijven als Toyota en Procter & Gamble steeds opnieuw een groot aandeel van hun markt weten op te eisen, kan - als de randvoorwaarden daarvoor aanwezig zijn - door het sturen op samenhang. Samenhang is iets anders dan efficiëntie en procesoptimalisering. Samenhang, coherentie, ontstaat uit de afwezigheid van tegenstrijdigheden en het versterkende effect van het gedrag van de diverse onderdelen van de onderneming. Dit collectieve gedrag wordt o.a. beïnvloed door richtinggevende uitspraken en andere stuurinstrumenten. De General Enterprise Architecting methode van Roel Wagter c.s. die wij hierbij hanteren, biedt een krachtig handvat om samenhang in kaart te brengen en hier structureel op te sturen.

Samenhang tussen strategische competenties

Uw onderneming presenteert zich op een bepaalde manier op de markt, zet een producten- en dienstenportfolio in de markt en heeft een aantal unieke competenties. Ondernemingen die hiertussen coherentie weten op te bouwen, realiseren hogere marges dan bedrijven die minder coherent zijn. Coherentie wordt negatief beïnvloed door bijvoorbeeld dingen te doen waar de onderneming niet zo goed in is, of door producten de markt in te zetten die een set strijdige competenties vereisen. Of door verkeerde sourcingkeuzes ten aanzien van competenties die al dan niet belangrijk zijn. RU4D geeft u inzicht en advies ten aanzien van de impact op de samenhang van veranderinitiatieven of van externe ontwikkelingen die in uw markt spelen. Wij zijn niet de experts op het gebied van die ontwikkelingen, maar wij zijn erg goed in het bepalen van de invloed van veranderingen op de samenhang.

Kwaliteit voorop

Voor al onze diensten geldt dat we kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. We onderbouwen onze analyses en adviezen op een begrijpelijke manier en op basis van de specifieke omstandigheden die voor u van belang zijn. Wanneer we oplossingsrichtingen formuleren, geven we aan waar deze van afhankelijk zijn en op basis van welke constateringen en aannames deze gemaakt zijn. Zoveel mogelijk toetsen we onze bevindingen en aannames bij relevante stakeholders. Wanneer draagvlak van belang is, nemen we stakeholders mee in de analyse en in de formulering van oplossingsrichtingen. Zo bereiken we samen een resultaat dat telt.