Zicht op samenhang

Wij zijn enthousiast over samenhang en maken deze graag zichtbaar. RU4D heeft enkele voorbeeld diensten op dit terrein. We kunnen ook voor uw specifieke situatie een op maat gemaakt pakket uitwerken.

Zicht op samenhang in motivatie en richting

We brengen uw visie, kernwaarden, missie, doelen en strategie op gestandaardiseerde manier in kaart en identificeren op welke manier de samenhang op dit niveau in uw organisatie kan worden versterkt. Hiermee kunt u een sterker en coherent geluid laten horen waarmee u de organisatie kunt sturen.

Zicht op samenhang in motivatie en structuur

Vanuit de samenhang in motivatie en richting, brengen we de samenhang met de hoofdstructuren en richtinggevende uitspraken daarbinnen in kaart. Hierbij identificeren we op strategisch niveau op welke manier u uw organisatie sterker als een geöliede machine kunt laten functioneren.

Zicht op coherentie van marktpositionering, productenspectrum en unieke competenties

We brengen in kaart welke specifieke kenmerken uw organisatie heeft, waarmee ze de uitblinkt ten opzichte van haar omgeving en wat de kern is van waaruit ze kan groeien en zich verder kan ontwikkelen. Waardevol als u denkt over het opstellen van een strategiemap, onmisbaar als u zich (her)oriënteert op uw kerncompetenties.

Maatwerk

RU4D is in staat om analyses te doen vanuit verschillende invalshoeken. Dit is een vast onderdeel van onze aanpak, omdat we er niet in geloven dat een enkel perspectief voldoende informatie kan bieden om verantwoord over complexe zaken te beslissen. Hebt u een specifiek vraagstuk waarover u graag een onderbouwde visie of een gestructureerde analyse van wilt krijgen, aarzelt u dan niet om ons hiervoor te benaderen. We bepalen dan aan de hand van de specifieke vraag welke aanpak hiervoor de beste is en of we de benodigde competenties in ons netwerk hebben.

Kwaliteit voorop

Voor al onze diensten geldt dat we kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. We onderbouwen onze analyses en adviezen op een begrijpelijke manier en op basis van de specifieke omstandigheden die voor u van belang zijn. Wanneer we oplossingsrichtingen formuleren, geven we aan waar deze van afhankelijk zijn en op basis van welke constateringen en aannames deze gemaakt zijn. Zoveel mogelijk toetsen we onze bevindingen en aannames bij relevante stakeholders. Wanneer draagvlak van belang is, nemen we stakeholders mee in de analyse en in de formulering van oplossingsrichtingen. Zo bereiken we samen een resultaat dat telt.